FAQ

Jakie miejsca powinny być oznakowane w zakładach pracy?

Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) oznakowania wymagają miejsca, do których pracownicy mają dostęp podczas pracy, a w których istnieje ryzyko kolizji z przeszkodami, upadku lub spadania przedmiotów.

Jak prawidłowo oznakować miejsca niebezpieczne?

Miejsca niebezpiecznie powinny być oznakowane skośnymi pasami-na przemian żółtymi i czarnymi lub czerwonymi i białymi narysowanymi pod kątem 45°.  Ich wymiary powinny być dostosowane do rozmiaru przeszkody.

Jaka jest maksymalna długość odbojników?

Opatentowany proces produkcji umożliwia wytwarzanie profili o długości do 50 mb.

Czy istnieje możliwość dodatkowego zabezpieczenia profili?

W ofercie znajdują się profile elastyczne, do których dołączane jest dodatkowe usztywnienie ze stali nierdzewnej, które należy umocować poprzez przykręcenie do stabilnego podłoża.

Z jakimi normami zgodne są profile ochronne?

Odbojniki wyprodukowane zostały w Niemczech, posiadają klasyfikację ogniową B2 wg normy DIN 4102, zgodne są z unijną dyrektywą RoHS (2002/95/EC) oraz polskimi normami. Przetestowane pod kątem zawartości WWA (Wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych).